Produkty

Analiza danych, symulacje procesów i zjawisk

Analiza i symulacja procesów stochastycznych Analiza i symulacje procesów stochastycznych opisanych szeregami…

Optymalizacja i planowanie procesów technologicznych

Problem i Algorytm Marszrutyzacji Algorytm VRA rozwiązuje Problem Marszrutyzacji (uogólnienie Problemu Komiwojażera)…

Prognozowanie

Prognozowanie zmienności danych losowych Prognozowanie zmienności w czasie lub przestrzeni sygnałów stochastycznych…

Realizacje

Realizacje

Opracowanie (pSci) i uruchomienie wraz z firmą Stermedia Sp. z o. o.…