Lokalny System Energetyczny

Lokalny System Energetyczny (LSE) – jest to funkcjonalny zbiór narzędzi informatycznych – realizujących prognozowanie popytu i podaży, bilansowanie, optymalizację obciążenia itp. – oraz zintegrowanych z nimi elektronicznych elementów kontrolno-pomiarowych przeznaczony to tworzenia na bazie lokalnych zasobów energetycznych i lokalnej infrastruktury przesyłowej znajdujących się na danym obszarze zintegrowanych, autonomicznych systemów energetycznych zapewniającym lokalnym społecznościom stabilny dostęp do taniej energii elektrycznej. LSE to również zbiór reguł i instrumentów prawno-finansowych umożliwiających sprawne funkcjonowanie i rozwój takiej struktury na bazie lokalnych i pozyskanych z zewnątrz środków finansowych. Logika działania Systemu opiera się na warstwowej architekturze sieci złożonej, podobnej do architektury sieci Internet. Funkcjonalność LSE znakomicie wpisuje się w koncepcje Energetyki 2.0 oraz czystej energii. Koncepcja LSE ma pomagać lokalnym społecznościom tworzyć wydajne spółdzielnie energetyczne, przez nie zarządzane, pomagające osiągać im dobrobyt energetyczny.