O firmie

pSci jest firmą naukowo – badawczą tworzącą algorytmy do zaawansowanej analizy i modelowania danych, zjawisk i procesów. Nieformalne początki firmy sięgają 2010 roku a w sposób sformalizowany działa od stycznia 2015 roku. Firma została założona przez fizyka, dr Marcina Zientarę wieloletniego pracownika naukowego polskich i niemieckich instytucji naukowych.

pSci realizuje projekty własne, zamawiane oraz opracowujemy analizy eksperckie.

Co robi pSci

pSci tworzy zaawansowane algorytmy do analizy i modelowania danych, zjawisk i procesów wykorzystując metody Big Data, AI (Artificial Intelligence) oraz Data Science. Produkty firmy są wynikiem własnych prac R&D oraz współczesnej wiedzy naukowej z zakresu fizyki, matematyki i pokrewnych nauk przyrodniczych. pSci posiada zaawansowane rozwiązania oraz kompetencje analityczne w obszarach: energetyka(prognoza produktywności zmiennych źródeł energii, prognoza zmienności rynków energii); rynki finansowe (prognozy zmienności rynków, konstrukcja portfeli); przemysł (modelowanie fizycznych oraz chemicznych procesów technologicznych); logistyka i produkcja (problem komiwojażera, optymalizacja procesu produkcji i prognozowanie awarii) oraz medycyna (automatyczna diagnostyka badań sygnałów elektrofizjologicznych).

Produkty i usługi pSci umożliwiają implementację idei: Przemysłu 4.0, Energetyki 2.0 oraz współczesnych rynków finansowych. Oferowane produkty i usługi są dostarczane samodzielnie lub z partnerami merytorycznymi.

Kto może skorzystać z usług pSci

Klientami pSci mogą być operatorzy i zarządcy farm OZE, aktywni uczestnicy rynków energii (TGE i RB itp.), firmy działające na lub korzystające z rynków finansowych, firmy produkcyjne i logistyczne, instytucje i firmy medyczne zainteresowane automatyzacją procesów diagnostycznych oraz wszyscy zainteresowani zaawansowaną analizą i modelowaniem danych w celu pozyskiwania użytecznej wiedzy oraz zainteresowani realizacją idei związanych z Przemysłem 4.0, Energetyką 2.0 oraz współczesnymi rynkami finansowymi.