Optymalizacja i planowanie procesów technologicznych

Problem i Algorytm Marszrutyzacji

Algorytm VRA rozwiązuje Problem Marszrutyzacji (uogólnienie Problemu Komiwojażera) optymalizując siatkę połączeń, czasy dostaw i liczbę koniecznych środków transportu dla układu N – magazynów i K – odbiorców. Można go stosować do bieżącego zarządzania transportem jak również użyć do wyznaczenie minimalnej liczby magazynów – z określeniem optymalnego położenia – koniecznych do efektywnego i czasowego obsłużenia swojej sieci odbiorców. Użycie Algorytmu pozwala uzyskać maksimum korzyści przy minimum kosztów. W zależności od modu optymalizacji Algorytm pozwala na sumaryczną redukcję długości tras o rząd 10% lub 100% czasowość dostaw. Obecnie algorytm może być również pomocny w rozwiązaniu problemu czasu pracy kierowców a w przyszłość w optymalnym wykorzystaniu autonomicznych ciężarówek. Algorytm wdrażany jest w oparciu kompetencje i doświadczenie firmy pSci. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Patrz opis filmu.

Algorytm Kolejkowania Zleceń

Algorytm Kolejkowania Zleceń optymalizuje kolejność zleceń wchodzących do realizacji np. na linii produkcyjnej/kompletacyjnej lub w biurze. Optymalizacja odbywa się w oparciu o zadane kryteria podane w funkcji celu – może to być pojedyncze kryterium lub ich zbiór. Działanie Algorytmu oparte jest o rozwiązania opracowane dla algorytmu VR, dostosowane do specyfiki zagadnienia. Użycie Algorytmu pozwala uzyskać optymalną strukturę kolejki względem przyjętych kryteriów. Algorytm wdrażany jest w oparciu o kompetencje i doświadczenie firmy pSci.