Realizacje

  1. Opracowanie na zlecenie firmy ASD Consulting dla dużego operatora logistycznego modelu matematycznego i algorytmu wyznaczającego poziom wypełnienia pojemników transportowych na liniach kompletacyjnych w magazynach. Narzędzie oparte na algorytmie zabezpiecza linię kompletacyjną przed zatrzymaniem z powodu przepełnionego pojemnika. (2020)
  2. Opracowanie na zlecenie IBE, w ramach Polskiej Ramy Kwalifikacji wraz z zaproszonymi ekspertami opisów czterech kwalifikacji zawodowych z obszaru uczenia maszynowego i głębokiego uczenia maszynowego. (2020)
  3. Opracowanie i wdrożenie wraz z ASD Consulting – liderem projektu –  dedykowanego systemu IT klasy APS dla drukarni przemysłowej z funkcją zarządzania wielkości odpadu produkcyjnego. (2019-2020)
  4. Stworzenie na bazie SAMPS systemu do analizy i prognozowania zmienności rynków energii na TGE oraz RB PSE. (2018-2019)
  5. Analizy wraz z ASD Consulting – liderem projektu – efektywności procesu dostaw w jednej z największych hurtowni farmaceutycznych w Polsce. Analiza dotyczyła sieci ponad 1300 punktów odbioru i 5 magazynów. Konieczne modelowanie przeprowadzono za pomocą algorytmu marszrutyzacji. (2016-2017)
  6. Opracowanie na zlecenie ASD Consulting zachłannego algorytmu kolejkowania zleceń kompletacyjnych dla magazynu hurtowni farmaceutycznej. Algorytm bazował na analizie przestrzeni stanów linii kompletacyjnej i dążył do równomiernego obciążenia jej stanowisk w danej chwili czasu. (2016)
  7. Opracowanie, na zlecenie PSEW, w ramach inicjatywy DCAD ekspertyzy (treść) na temat wielkości zmienności produktywności farm wiatrowych w Polsce na potrzeby ustawy o OZE z 2015r. Wynikiem naszych symulacji było wyznaczenie marginesu dokładności z jakim operatorzy farm mogą zgłaszać na aukcjach poziom swojej produktywności średniorocznej. Wyliczona przez nas wartość 15% została zapisana w ustawie. Konieczne analizy i symulacje zostały przeprowadzone przez pSci za pomocą SAMPS. (2014)
  8. Opracowanie (pSci) i uruchomienie wraz z firmą Stermedia Sp. z o. o. w ramach inicjatywy DCAD algorytmu APMS do kontroli procesu suszenia granulatu farmaceutycznego dla TEVA Kutno. (2012)