Realizacje

  1. Opracowanie (pSci) i uruchomienie wraz z firmą Stermedia Sp. z o. o. w ramach inicjatywy DCAD algorytmu APMS do kontroli procesu suszenia granulatu farmaceutycznego dla TEVA Kutno. (2012)

  2. Opracowanie, na zlecenie PSEW, w ramach inicjatywy DCAD ekspertyzy (treść) na temat wielkości zmienności produktywności farm wiatrowych w Polsce na potrzeby ustawy o OZE z 2015r. Wynikiem naszych symulacji było wyznaczenie marginesu dokładności z jakim operatorzy farm mogą zgłaszać na aukcjach poziom swojej produktywności średniorocznej. Wyliczona przez nas wartość 15% została zapisana w ustawie. Konieczne analizy i symulacje zostały przeprowadzone przez pSci za pomocą SAMPS. (2014)

  3. Opracowanie na zlecenie ASD Consulting zachłannego algorytmu kolejkowania zleceń kompletacyjnych dla magazynu hurtowni farmaceutycznej. Algorytm bazował na analizie przestrzeni stanów linii kompletacyjnej i dążył do równomiernego obciążenia jej stanowisk w danej chwili czasu. (2016)

  4. Analizy wraz z ASD Consulting – liderem projektu – efektywności procesu dostaw w jednej z największych hurtowni farmaceutycznych w Polsce. Analiza dotyczyła sieci ponad 1300 punktów odbioru i 5 magazynów. Konieczne modelowanie przeprowadzono za pomocą Algorytmu Komiwojażera. (2016-2017)

  5. Stworzenie na bazie SAMPS systemu do analizy i prognozowania zmienności rynków energii na TGE oraz RB PSE. (wdrażany)